Đội của chúng tôi

"Dựa trên tính toàn vẹn, Khách hàng là trên hết"
"Tất cả vì sự hài lòng của khách hàng"

Khu vực văn phòng của chúng tôi được thành lập vào tháng 3 năm 2009. Nó nằm ở Khu thương mại phía Nam, trung tâm kinh doanh của thành phố Ninh Ba.Bây giờ chúng tôi có hơn 50 đối tác trong khu vực văn phòng của chúng tôi.Mọi người ở đây đều có sự phân công lao động của riêng mình.Phù hợp với khái niệm dịch vụ "dựa trên tính toàn vẹn, khách hàng là trên hết" và nguyên lý dịch vụ "mọi thứ vì sự hài lòng của khách hàng", chúng tôi nỗ lực giải quyết vấn đề cho mọi khách hàng.

Đội của chúng tôi

`13123123
gsfjgasjgn