Đang chuyển hàng

2122

Baichen cung cấp nhiều phương thức vận chuyển như được liệt kê dưới đây.Thời gian vận chuyển dựa trên ngày làm việc (Thứ Hai đến Thứ Sáu) trừ ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.Tùy thuộc vào đơn đặt hàng của bạn (chẳng hạn như xe lăn điện, đi kèm với pin), giao dịch mua của bạn có thể được giao thành nhiều gói.

Xin lưu ý rằng không phải tất cả các mặt hàng đều đủ điều kiện vận chuyển trong Hai ngày hoặc Một ngày do kích thước, trọng lượng, vật liệu nguy hiểm và địa chỉ giao hàng.

Các lô hàng không thể được định tuyến lại sau khi một gói hàng đã được vận chuyển.

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đợi cho đến khi nhận được và xác minh tình trạng của đơn đặt hàng trước khi lên lịch cho bất kỳ công việc nào để bắt đầu với các sản phẩm Baichen mới của mình.Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất và mong đợi dịch vụ ở mức độ cao từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của mình, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng đôi khi một sản phẩm hoặc phương thức giao hàng cụ thể không đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc ngày giao hàng đã báo của chúng tôi.Do các sự cố không lường trước có thể xảy ra, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đợi cho đến khi nhận được và xác minh sản phẩm của mình vì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong công việc theo lịch trình.